PÖTTINGER TERRASEM ar jauno un ērto Profiline vadības sistēmu

PÖTTINGER TERRASEM sējmašīnas ne tikai efektīvi pielāgojas darba apstākļiem, bet arī garantē precīzu izsēju. Uzklausot lauksaimniecības nozares speciālistus, PÖTTINGER ir radījis Profiline – jaunu un īpaši ērti lietojamu vadības sistēmu, kas paredzēta universālajām sējmašīnām.

Ērta darbība

Profiline ir ērta vadības sistēma, kas aptver visas TERRASEM universālo sējmašīnu hidrauliskās funkcijas. Agregātus ar eļļu apgādā traktora hidraulikas slodzes uztverošo sistēmu, un visas darbības tiek kontrolētas elektrohidrauliski. Tehnika tiek darbināta, spiežot pogu vadības terminālī, vai arī automātiski ar uzdevumu kontrolierīci, kur ir aktivizētas funkcijas Section Control un Variable Rate Control. Viss darba aprīkojums tiek pozicionēts automātiski un precīzi. Arī ventilatora ātrums un lemeša spiediens tiek kontrolēts automātiski.

Precīza darbība un laika ekonomija

Darbības laikā aprīkojumu var precīzi pielāgot specifiskajiem vides apstākļiem. Paralēli funkcijai Section Control pacelšanas un nolaišanas sekvences var arī iestatīt, balstoties uz laiku vai nobraukto attālumu. Modernās vadības tehnoloģijas palīdz ierobežot vertikālo pacelšanas augstumu. Ātrāka pacelšana un nolaišana nozīmē arī īsāku apgriešanās laiku lauka galā.

Task Controller Geo

Funkciju Task Controller Geo un Section Control aktivizēšana nozīmē, ka tehnikas darba gaitā operators var izmantot individuāli izveidotās kartes. Pateicoties šo karšu datiem, disku ecēšu darba dziļums, lemeša spiediens un sēklu/mēslojuma apjoms tiek kontrolēts automātiski atbilstoši katras zonas specifikai, un līdz ar to tik vērtīgos materiālus var izmantot efektīvi un taupīgi.


Categories: