Par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar Agri Savieli

Rīgā, 2020.gada 2.jūnijā

Par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar Agri Savieli

SIA „Agritech” informē, ka 2020. gada 1. jūnijā uzņēmums pārtrauca darba tiesiskās attiecības ar tā darbinieku Agri Savieli, līdz ar to Agris Savielis nav tiesīgs pārstāvēt SIA „Agritech” nekādos darījumos un darboties SIA “Agritech” vārdā.

Turpmāk lūdzam sazināties ar SIA „Agritech” tirdzniecības nodaļas vadītāju Gati Legzdiņu, tālr. 27 476 676, e-pasts gatis.legzdins@stokker.com.

Ar cieņu
SIA Agritech valdes loceklis
Indrek Lillend

Categories: