Izmaiņas projektos, kuros tiek izmantoti finanšu līzinga maksājumi!

Sākot no 2015.gada 20.oktobra stājas spēkā grozījumi MK noteikumos Nr.598, nosakot izmaiņas to Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) investīciju projektu atmaksas kārtībā, kuros tiek izmantoti finanšu līzinga maksājumi. Jauno kārtību piemēro, ja līgums ar līzinga kompāniju par preču iegādi noslēgts un pirmā samaksa par līzinga objektu veikta pēc 2015. gada 27. oktobra. Līzinga izmantošanas gadījumā projekti tiek administrēti atbilstoši līzinga atmaksas kārtības shēmai

Izmaiņas komentē Lauris Vēveris – “Nordea Finance Latvia” Iekārtu līzinga darījumu vadītājs. Šajā rudenī ir būtiski mainījušies MK noteikumi par ES atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014. – 2020.gada plānošanas periodā, kas tieši skar klienta izvēlētās tehnikas finansēšanas iespējas finanšu līzingā. Arī turpmāk klientiem būs iespēja tehniku iegādāties finanšu līzingā, bet šādā gadījumā ir jārēķinās ar divām būtiskām izmaiņām. Pirmkārt, atbalsta maksājumi klientam tiks izmaksāti reizi ceturksnī no klienta faktiski veiktajiem maksājumiem līzinga sabiedrībai. Otrkārt, projekts tiks uzskatīts par pilnībā pabeigtu jeb uzraudzības periods 5 gadi sāksies no brīža, kad klients būs pilnībā izmaksājis līzinga sabiedrībai līzinga objekta vērtību, nokārtojis visas līzinga līgumā noteiktās saistības un iegādātā prece kļuvusi par klienta īpašumu.

Ņemot vērā šīs divas būtiskās izmaiņas un īpaši garo uzraudzības periodu, paredzam, ka pieprasījums pēc finanšu līzinga risinājuma praktiski nebūs, bet tā vietā klienti izvēlēsies bankas kredītu vai līzinga sabiedrību aizdevuma produktu. Šajā gadījumā aizdevuma līdzekļi tiks izmaksāti pēc komercķīlas reģistrēšanas uz iegādājamo tehniku, kas kalpos kā nodrošinājums. Savukārt tehnikas īpašnieks jau no paša sākuma būs klients, tādā veidā izpildot MK noteikumu prasības par īpašuma tiesībām. Protams, jāpiemin, ka aizdevuma produkti pēc būtības būs sarežģītāks un laikietilpīgāks process klientam, kā arī dārgāks, ņemot vērā izmaksas, kas saistītas ar komercķīlu reģistrāciju. Vajadzētu rēķināties arī ar to, ka bankas, iespējams, šos produktus cenos dārgāk, jo tas radīs papildus administratīvo slogu. Neraugoties uz būtiskajām izmaiņām MK noteikumos, kas padara sarežģītāku tehnikas iegādes procesu, vēlos uzsvērt, ka risinājums klientiem tiks piedāvāts un klientiem nebūs jāatliek plānotais pirkums tikai tāpēc, ka to nav iespējams iegādāties par saviem līdzekļiem.

STOKKER AGRITECH finanšu speciāliste Vera Plokšta skaidro: “Lai arī attiecībā uz pirkumiem ar ES atbalstiem likumdošana ir nedaudz mainījusies, mēs saviem klientiem piedāvājam piemērotākā finansējuma risinājuma un nosacījumu piemeklēšanu. Turklāt neatkarīgi no tā, vai klients pērk tehniku ar vai bez atbalsta. STOKKER AGRITECH klientiem ir pieejami pakalpojumi JCB Finance (JCB zīmola tehnikai), CNHI Capital (New Holland tehnikai), kā arī STOKKER FINANCE (citu zīmolu tehnikai). Izvēloties kādu no šiem pakalpojumiem, klients ietaupa savu laiku – visu izdarām viņa vietā, piedāvājot jau gatavu risinājumu. Turklāt tas notiek daudz ātrāk. Darījumiem bez ES atbalsta piedāvājam ne tikai finanšu, bet arī operatīvo līzingu gan lietotai, gan arī jaunai tehnikai. Mūsu galvenais uzdevums ir maksimāli atvieglot klientam tehnikas iegādes procesu un nodrošināt pilnu servisu pēc principa “One stop shop” jeb “Viss vienuviet” – gan kvalitatīvu tehniku, gan finansējuma risinājumus, gan tehnikas remontu, apkopi un rezerves daļas. Regulāri piedāvājam dažādas īpaši izdevīgas finansējuma akcijas gan jaunai, gan arī lietotai tehnikai. Tāpat pieņemam arī veco tehniku kā pirmo iemaksu par jauno. Standarta līzinga termiņš ir no 6 mēnešiem līdz 5 gadiem ar pirmo iemaksu 20%, taču vienmēr ir iespējami citi individuāli pielāgoti risinājumi. Galvenais nekautrēties un runāt ar tehnikas pārdevēju, jo risinājumus iespējams atrast jebkurā situācijā!

Konsultācijas par finansējuma iespējām: Vera Plokšta, tālrunis: 67245573

Categories: