Ilgākam ekskavatoru-iekrāvēju darba mūžam

Apkopes prasības ekskavatoriem-iekrāvējiem īpaši neatšķiras no citas tehnikas ar dīzeļa dzinēju apkopes prasībām, tomēr ir dažas būtiskas lietas, kam jāpievērš uzmanība.

Ļoti bieži, iegādājoties jaunu tehniku, pietiekami rūpīgi netiek izlasīta ekspluatācijas instrukcija. Tajā aprakstīts, kā pareizi lietot tehniku un veikt tās apkopi, kādi drošības noteikumi jāievēro, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, kā arī cita noderīga informācija, kas attiecas uz konkrēto tehnikas modeli. Tieši tāpēc vienmēr pirmais un galvenais darbs ir izlasīt instrukciju. Tā noderēs arī vēlāk, lai sekotu līdzi, kad un kādas apkopes jāveic.

Faktori, kas ietekmē ekskavatora-iekrāvēja darbību un darba mūžu, ir tīra degviela, tīra eļļa, noslogoto detaļu ikdienas smērēšana un regulāra citu detaļu pārbaude.

Svarīgākā apkope – regulāra un pareiza detaļu smērēšana

Ekskavatoriem-iekrāvējiem ir daudz savienojuma vietu jeb mezglu. Neveicot to smērēšanu pēc noteikta tehnikas darba stundu skaita, laika gaitā gultņiem un buksēm var rasties bojājumi. Lai pagarinātu detaļu kalpošanas laiku, jāizvēlas atbilstošas kvalitātes smērvielas, kā arī jāpārliecinās, vai tās atbilst darba apstākļiem. Ir dažādas smērvielas, kas speciāli pielāgotas apkārtējās vides temperatūrai un citiem specifiskiem apstākļiem.

Ekskavatora-iekrāvēja kauss ir tā daļa, kam nepieciešams veltīt īpašu uzmanību. Tā šarnīra sistēma parasti tiek noslogota visvairāk, tāpēc regulāra smērēšana ir ļoti ieteicama. Bieži vien tiek aizmirsts arī par citām detaļām, piemēram, priekšējo asi. Tā kā priekšējā ass lielāko daļu laika tiek pacelta virs zemes, šīm detaļām rodas papildu slodze. Veicot lielas noslodzes rakšanu, bieži notiek arī ass atsitieni. Lai izvairītos no gultņu bojājumiem, asi nepieciešams noklāt ar bagātīgu smērvielas kārtu. Ja pēc jauna ekskavatora-iekrāvēja iegādes vispār netiek ievērotas nekādas apkopes prasības, pirmās detaļas, kas sabojāsies, ir pirksti un bukses. Bojājumi rodas lielās slodzes dēļ, tieši tāpēc šīs detaļas jāsmērē katru dienu.
Jāņem vērā, ka arī nepareiza smērēšana var radīt problēmas. Pirms darba veikšanas smērēšanas uzgaļi jānotīra ar tīru drānu, lai izvairītos no netīrumu iekļūšanas savienojumos. Jāizmanto atbilstošs smērvielas daudzums. Ja tās būs pārāk daudz, tiks piesaistīti putekļi un netīrumi, kas apgrūtinās tehnikas darbību.

JCB iekravejs

Ikdienas pārbaudes savlaicīgai bojājumu diagnostikai
Ikdienas pārbaudes palīdz savlaicīgi konstatēt bojājumus un izvairīties no neplānotas dīkstāves remontdarbu dēļ. Tehnikas pārbaude būtu jāveic katru reizi pirms darba uzsākšanas, īpašu uzmanību pievēršot detaļām, kas saskaras ar zemi – kausam, kausa tapām un šarnīra tapām. Jāpārbauda arī ekskavatora-iekrāvēja šļaukas, jo arī tās darba laikā var saskarties, piemēram, ar smilšu kaudzi.

Noteikti jāpārbauda kausa malas. Ja tās sākušas dilt, nepieciešams veikt to nomaiņu. Jāpārbauda, vai nav pazuduši atsevišķi kausa malas fiksatori un radušās noplūdes. Jāpārbauda kausa stiprinājumi, par ko nereti tiek aizmirsts, kā arī jāveic vizuāla strēles, kausa, pirkstu un šļauku pārbaude.
Tā kā ekskavatori-iekrāvēji visbiežāk tiek izmantoti netīrā vidē, obligāti jāveic gaisa filtra apkope un jāseko tā stāvoklim, īpaši strādājot putekļainās vietās. Pieputējis un netīrs filtrs palielina degvielas patēriņu, samazina dzinēja mūžu un var izraisīt turbokompresora bojājumus.

Tīra eļļa ilgākam dzinēja mūžam
Modernajām hidrauliskajām sistēmām nepieciešama maksimāli tīra eļļa, kas palīdz pagarināt dzinēja un transmisijas kalpošanas laiku. Pat niecīgākais eļļas piesārņojums var paātrināt nodilumu. Noteikti jāizmanto eļļa, kas atbilst tehnikas lietošanas instrukcijā norādītajām prasībām.
Veicot eļļas maiņu vai tās uzpildi, jāuzmanās, lai hidrauliskajā sistēmā nenonāk piesārņojums. Īpaši jāpiedomā pie eļļas uzglabāšanas apstākļiem, jo ne tikai netīrumi, bet arī mitrums pasliktina eļļas kvalitāti.

Pievērs uzmanību arī riepām!
Riepām nepietiek tikai ar vizuālu pārbaudi, jāseko līdzi arī spiedienam. Atbilstošs spiediens ne tikai samazina riepu nodilumu, bet arī uzlabo saķeri ar zemes virsmu un stabilitāti. Līdz ar to tiek nodrošināta labāka tehnikas veiktspēja, kā arī samazinātas apkopes izmaksas.

Ja spiediens būs pārāk zems, tehnika būs nestabila, lēni darbosies un paātrināsies riepu nodilums. Ja spiediens būs pārāk augsts, nebūs pietiekami laba amortizācija. Līdz ar to tehnikas kustības būs asas un nevienmērīgas, izraisot nogurumu tās vadītājam. Samazināsies arī tehnikas jauda, jo riepas nevarēs pārraidīt pareizo jaudu uz zemes virsmu.

Ko darīt pašam, bet ko labāk uzticēt servisa meistaram?
Tehnikas īpašniekiem nereti šķiet, ka apkope tāds nieks vien ir un ka nomainīt eļļu un filtrus ir elementāri. Bet patiesībā ir daudz nianšu, ko zina tikai servisa meistari, kuri šo darbu veic ikdienā. Tas pats attiecas uz remontdarbu veikšanu. Veicot regulāro apkopi, servisa meistars vienlaikus veic arī vispārējo tehnikas pārbaudi, un ziņo īpašniekam, ja radušās aizdomas par kādiem bojājumiem. Savlaicīgi tos novēršot, tehnikas īpašnieks aiztaupīs sev izmaksu ziņā dārgus remontdarbus.

Tehnikai, kurai ir spēkā rūpnīcas garantija, remonts noteikti jāveic oficiālā pārstāvja servisā. Pretējā gadījumā garantiju var zaudēt. STOKKER AGRITECH servisā klienti par salīdzinoši zemu samaksu var iegādāties arī papildu garantiju pēc standarta garantijas beigām, kas ir pat līdz 8000 tehnikas darba stundām.

Noteikti nevajadzētu iegadāties un uzstādīt jebkāda veida analogās rezerves daļas. Jebkura rezerves daļa tiek izgatavota pēc tehnikas ražotāja noteiktiem standartiem, un pat vissīkākajai detaļai ir sava funkcija, lai nodrošinātu maksimālu tehnikas veiktspēju. Analogo rezerves daļu tirgotāji vienkārši pārkopē rezerves daļu izskatu un aptuvenos izmērus, nepievēršot uzmanību rezerves daļas specifikācijai (izturībai, materiāla konstrukcijai, u.c. būtiskiem parametriem). Izvēloties remontam lētākus (bieži vien arī sliktākas kvalitātes) risinājumus, var sabojāt tehniku. Piemēram, ja nekvalitatīvs gultnis saplīst, tā daļas var iekļūt kāda mehānisma zobratos un tos pilnībā sabojāt.

Ieteicams arī izvēlēties kvalitatīvu degvielu, kā arī pievērst uzmanību degvielas un eļļas filtru kvalitātei. Cenšoties ietaupīt naudu, cilvēki bieži vien aizstāj oriģinālos eļļas filtrus ar lētākiem risinājumiem, nepievēršot uzmanību filtra specifikācijām. Nepareizi uzlikts, aizbloķēts filtrs var sabojāt sistēmu, līdz ar to krietni samazinot eļļas filtrācijas kvalitāti. Rezultātā detaļas paātrināti dilst, veidojas skaidas, kas savukārt iekļūst citos kustīgos mezglos, un būtiski samazina tehnikas mūža ilgumu.

Jaunā tipa dzinējiem Tier 4i, kas aprīkoti ar izplūdes gāzu cieto daļiņu filtru (DPF), būtiska kļūda ir parastās dzinēja eļļas izmantošana. Šādiem dzinējiem obligāti jāizmanto tiem paredzētā speciālā eļļa. Neatbilstošas specifikācijas eļļas izmantošana izraisīs ātru DPF filtra bloķēšanu.

Categories: