ES struktūrfondi un citi risinājumi tehnikas iegādei

Lauksaimnieka ikdienas darbs nav iedomājams bez dažāda veida tehnikas. Tās nepieciešamība ir pašsaprotama, taču iegāde nav lēts prieks. Ne katrs to var atļauties nopirkt uzreiz, tāpēc nākas meklēt citus risinājumus. Ko darīt un kur vērsties, lai saņemtu nepieciešamo finansējumu?

STOKKER AGRITECH finanšu speciāliste Vera Plokšta skaidro: „Ja klients uzreiz nevar samaksāt pilnu tehnikas cenu, ir iespējams noformēt līzingu un maksājumus veikt pa daļām. Latvijā šobrīd ir daudz banku un līzinga kompāniju, taču ieteiktu sākt ar to, kurā jau esat klients. Tas, iespējams, palīdzēs saņemt izdevīgākus nosacījumus. Vadoties pēc dažādiem kritērijiem, tiks sagatavots līzinga piedāvājums un atbilstošs maksājumu grafiks.”

Katrs finansējuma pieprasījums tiek skatīts individuāli, izvērtējot klienta maksātspēju, kredītvēsturi, u.c. būtiskus aspektus, piemēram, sezonalitāti. Līdz ar to graudu audzētāji dažkārt var vienoties, ka lielākie pamatsummas maksājumi tiek veikti pavasarī un rudenī pēc ražas nodošanas, savukārt pārējos mēnešos tiek maksāti salīdzinoši nelielie procentu maksājumi.

STOKKER AGRITECH klientiem ir pieejami pakalpojumi JCB Finance (tikai JCB zīmola tehnikai) un STOKKER FINANCE (citu zīmolu tehnikai). Tas nozīmē, ka, sadarbojoties ar līzinga kompānijām, uzņēmums palīdz klientiem atrast labākos finansējuma risinājumus un nosacījumus. „Izvēloties šo pakalpojumu, klients ietaupa savu laiku – visu izdarām viņa vietā, piedāvājot jau gatavu risinājumu. Turklāt tas notiek daudz ātrākā laika posmā. Piedāvājam finanšu, operatīvo un atgriezenisko līzingu gan lietotai, gan arī jaunai tehnikai. Mūsu galvenais uzdevums ir maksimāli atvieglot klientam tehnikas iegādes procesu un nodrošināt pilnu servisu – gan pašu tehniku un finansējuma risinājumus, gan arī tehnikas remontu, apkopi un rezerves daļas. Regulāri piedāvājam dažādas akcijas gan jaunai, gan lietotai tehnikai. Piemēram, šobrīd klients tehniku var saņemt un lietot uzreiz, bet pirmo iemaksu un pirmo pamatsummas maksājumu veikt tikai rudenī. Pieņemam arī veco tehniku kā pirmo iemaksu par jauno. Standarta līzinga maksājumu periods var būt no 6 mēnešiem līdz 5 gadiem ar pirmo iemaksu 20%, taču vienmēr ir iespējami risinājumi. Iespēju ir daudz, tāpēc galvenais ir nekautrēties un runāt ar tehnikas tirgotāju,” stāsta V. Plokšta.

Lai pretendētu uz finansējuma piešķiršanu, parasti ir jāiesniedz šādi dokumenti:
1. Parakstīts līzinga pieteikums;
2. Paraksta tiesīgās personas pases kopija;
3. Iepriekšējā gada bilance vai ienākumu deklarācija;
4. Operatīvā bilance par esošo periodu;
5. Īss apraksts par saimniecības darbību.

Pamatojoties uz tiem, līzinga kompānija pieņem attiecīgu lēmumu – piešķirt vai nepiešķirt finansējumu. Parasti pieteikumu izskatīšana norit ļoti ātri – vienas dienas laikā. Visbiežāk finansējums tiek atteikts, ja klientam nav pietiekama bilance, esošās kredītsaistības ir pietiekoši lielas un neļauj uzņemties jaunas papildu saistības, kā arī stipri bojāta kredītvēsture.

ES atbalsts lauksaimniecības attīstībai
Vēl viena iespēja iegādāties tehniku ir Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu atbalsts. Lai uz to pretendētu, ir jāraksta projekts. Tas, cik labi tas būs izdarīts, izšķirs, vai finansējums tiks piešķirts vai nē. Lauksaimniekiem šajā ziņā palīdzīgu roku sniedz Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC). Par to, kādam jābūt labam projektam, stāsta LLKC Jelgavas konsultāciju biroja Ekonomikas speciālists Raitis Ence. ES fondu atbalsts šobrīd gan nav pieejams, taču, kamēr tiek gaidīts atbildīgo institūciju paziņojums par to pieejamību, ir vērts jau savlaicīgi apdomāt būtiskākās lietas.

Kādam jābūt labam projektam?
Labam projektam ir jābūt saprotamam. Tādam, lai jebkurš cilvēks no malas, izlasot projektu, saprastu, kāds ir sasniedzamais mērķis. Projektam jābūt pēc iespējas reālākam, norādītajai informācijai ir jābūt patiesai, atspoguļojot esošo informāciju uzņēmumā. Bieži vien projektos netiek norādīta vecā, nolietotā tehnika, kas neparādās pamatlīdzekļu sarakstos. Ieteicams to tomēr norādīt. Reizēm tas ir būtiski, jo parāda, ar ko iepriekš tika veikta saimnieciskā darbība, kā arī pierāda, ka uzņēmumam ir iestrādes un tas savu darbību nav uzsācis no nulles. Tā kā atbildīgo dienestu rīcībā šobrīd ir gandrīz visas iespējamās valsts datubāzes, projektā norādītās ziņas var pārbaudīt. Ja tiek konstatēta nepatiesa informācija, var gadīties, ka pieteikums tiks noraidīts. Projekta mērķim jābūt sasniedzamam. Tas nozīmē, ka plānotajām investīcijām jāatbilst uzņēmuma finansiālajam stāvoklim. Uzņēmumam ar mazu vai nelielu apgrozījumu nav ieteicams iesniegt projektu, kam nepieciešamas lielas investīcijas. Tas var radīt nopietnus riskus projekta realizācijai (bankas nepiešķir aizdevumu), kā arī pēc tās (nepietiekoši apgrozāmie līdzekļi, nespēja nodrošināt ražošanu ar pilnu atdevi, kas rada tālākas problēmas ar maksājumiem).

Kādas būtiskākās lietas jāņem vērā, rakstot projektu?
Pirms uzsākt projekta rakstīšanu, vispirms noteikti jāizpēta saistošie noteikumi un prasības, kas jāsasniedz uzraudzības periodā. Ir zināms, ka jaunajā plānošanas periodā īpaši stingri tiks skatīti plānotie un izpildītie rādītāji. Iegādājoties tehniku, ir svarīgi jau pašā sākuma posmā definēt precīzus parametrus, jo katra specifiskā lieta ietekmē iegādes kopējo cenu. Projekta pieteikums ir jāraksta pēc noteiktām vadlīnijām. Tas palīdzēs sasniegt pozitīvu iznākumu. Labākam rezultātam iespējams izmantot bezmaksas konsultācijas, ko piedāvā LLKC speciālisti visā Latvijā.

Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc projekti dažkārt tiek noraidīti?
Viens no galvenajiem iemesliem projektu noraidīšanai ir neizpildīti dzīvotspējas kritēriji – negatīva naudas plūsma vai nav sasniegti palielinājumu rādītāji. Bieži vien iesniegto projektu skaits ir daudz lielāks kā finansējums, tāpēc tie tiek rindoti pēc atlases kritēriju punktiem. Pēdējiem projektiem var gadīties, ka pietrūkst finansējums, un tie tiek noraidīti finansējuma trūkuma dēļ.

Projekts var tikt noraidīts, ja apzināti tiek sniegta maldinoša informācija, kas būtiski var ietekmēt ražošanas rādītājus. Tāpat arī, ja iepirkuma summa ir mākslīgi palielināta, vai iepirkums ir sastādīts nepareizi un neatbilst noteikumiem. Noraidījuma iemesls var būt jau sākumā nepareizi izvēlēts atbalsta pretendents, kas nevar pieteikties uz atbalstu. Piemēram, ne visos projektos drīkst startēt fiziskas personas, daži projekti realizējami tikai lauku teritorijā un tamlīdzīgi.

Gatavojoties projekta iesniegšanai, ieteicams rūpīgi izvērtēt nepieciešamību, kā arī iespējas projekta realizācijai, jo katram ieguldītajam eiro ir jānopelna vairāk kā vienu eiro. Pirms cenu aptaujas veikšanas ieteicams konsultēties ar tehnikas pārdevējiem par vēlamo rezultātu, precizēt parametrus. Tā kā projektu pieteikumu kārtas tiek izsludinātas arī lauku darbu sezonas laikā, ir vērts jau iepriekš padomāt par gaidāmajām investīcijām un veikt nepieciešamos priekšdarbus, piemēram, cenu aptauju drīkst veikt arī ātrāk.

Konsultācijas par finansējuma iespējām:
Vera Plokšta
Tālrunis: 67245573
Mob. tālrunis: 26695854
e-pasts: vera.ploksta@stokker.com

Categories: