Biežāk pieļautās kļūdas tehnikas ekspluatācijā

Kārtīgi un savlaicīgi rūpējoties par tehniku, ir iespējams krietni paildzināt tās mūžu. STOKKER AGRITECH servisa darbinieki apkopojuši galvenās kļūdas, ko mēdz pieļaut tehnikas īpašnieki.

1. Savu spēju pārvērtēšana
Cilvēkiem ir raksturīgi pārvērtēt savas tehniskās spējas un censties paveikt sarežģītus remontus pašu spēkiem. Gana bieži ir situācijas, kad kaut kas ir izjaukts, bet pietrūkst prasmju salikt visu atpakaļ kā bijis. Uz servisu izjauktā veidā ir vesti pat dzinēji un ātrumkārbas ar lūgumu salikt visu atpakaļ. Lai spētu precīzi salikt visu kā bijis un tehnika spētu strādāt, nepieciešams zināt dažādas specifikācijas (atstarpju lielumu, regulēšanas stiprumu, skrūvju pievilkšanas spēku, u.c.), kas zināmas tikai oficiāliem tehnikas izplatītājiem. Pat ja izdodas visu salikt atpakaļ saviem spēkiem, tieši specifikāciju un regulēšanu neievērošanas dēļ mezgls ļoti ātri sabojāsies.

2. Oriģinālo rezerves daļu aizstāšana
Izvēloties remontam lētākus (bieži vien arī sliktākas kvalitātes) risinājumus, var sabojāt tehniku. Piemēram, ja nekvalitatīvs gultnis saplīst, tā daļas var iekļūt kāda mehānisma zobratos un tos pilnībā sabojāt. Oriģinālo rezerves daļu aizstāšana ar citām var radīt problēmas arī ar ražotāja piešķirto garantiju un ievērojami samazināt tehnikas pārdošanas vērtību. Oriģinālās ražotāja rezerves daļas ir izstrādātas un pielāgotas tieši konkrētās tehnikas specifikai. Pat vissīkākajai detaļai ir sava funkcija, lai nodrošinātu tās maksimālu veiktspēju. Īpaši ieteicams arī izvēlēties kvalitatīvu degvielu un savlaicīgi veikt tehnikas apkopi pēc ražotāja noteiktā plāna. Tas palīdzēs izvairīties no neparedzamu un dārgu remontu veikšanas. Uzmanība jāpievērš arī tam, kādi degvielas un eļļas filtri tiek izmantoti.
kondicionieris_radiatori

3. Nepiemērotu smērvielu izmantošana
Tas ļoti būtiski saīsina tehnikas mūža ilgumu. Detaļas paātrināti dilst, veidojas skaidas, kas savukārt iekļūst citos kustīgos mezglos.

4. Nepiemēroti eļļas filtri
Cenšoties ietaupīt naudu, cilvēki bieži vien aizstāj oriģinālos eļļas filtrus ar lētākiem risinājumiem, nepievēršot uzmanību filtra specifikācijām. Nepareizi uzlikts, aizbloķēts filtrs var sabojāt sistēmu, līdz ar to krietni samazinot eļļas filtrācijas kvalitāti.

5. Remonts pašu spēkiem
Tehnikai, kurai ir spēkā rūpnīcas garantija, remonts noteikti jāveic oficiālā pārstāvja servisā. Pretējā gadījumā garantiju var zaudēt.

6. Netīra tehnika
Sezonas noslēgumā, noliekot tehniku ziemas dīkstāvē, svarīgi to kārtīgi iztīrīt. Īpaši svarīgi tas ir graudu novākšanas kombainiem. Ja kombainā būs palikuši salmi un graudi, ziemā tajā var iemājot grauzēji, kas sabojās vadu savienojumus. Ar šo problēmu STOKKER AGRITECH servisā sastopamies katru pavasari. Svarīgi tehniku pasargāt arī no pārlieku liela mitruma, lai ziemā nesasaltu elektrosavienojumi. To nomaiņa un dažādu elektroinstalāciju remonts izmaksā daudz vairāk, nekā rūpīga tehnikas iztīrīšana un sagatavošana ziemai.

7. Neprofesionāls gaisa kondicioniera remonts
Gandrīz visa modernā tehnika aprīkota ar gaisa kondicionēšanas sistēmām (gaisa kondicionieriem). Pēdējos gados ir bijuši daudzi gadījumi, kad klienti kondicioniera remonta veikšanai izvēlējušies nezināmu uzņēmumu pakalpojumus. Veicot nekvalitatīvu remontu, iekārtu ir viegli sabojāt, jo netiek ievērotas oficiālā ražotāja noteiktās prasības, specifikācijas un ieteikumi. Veicot remontu, jāizmanto piemēroti materiāli un aprīkojums, kas visbiežāk ar lauksaimniecības tehniku nesaistītiem pakalpojumu sniedzējiem nav pieejams.

8. Ekspluatācijas instrukciju neievērošana
Ļoti bieži, iegādājoties jaunu tehniku, daudzi pietiekami rūpīgi neizlasa ekspluatācijas instrukciju. Tajā aprakstīts, kā pareizi lietot tehniku un veikt tās apkopi, kādi drošības noteikumi jāievēro, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, kā arī cita noderīga informācija, kas attiecas uz konkrēto tehnikas modeli.

9. Nepiemērotas eļļas izvēle
Jaunā tipa dzinējiem Tier 4i, kas aprīkoti ar izplūdes gāzu cieto daļiņu filtru (DPF), būtiska kļūda ir parastās dzinēja eļļas izmantošana. Šādiem dzinējiem obligāti jāizmanto tiem paredzētā speciālā eļļa. Neatbilstošas specifikācijas eļļas izmantošana izraisīs ātru DPF filtra bloķēšanu.
Oil_check

Categories: