10 jauni New Holland traktori oficiāli nodoti VAS “Latvijas autoceļu uzturētājam”

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) iegādājies 10 jaunus New Holland riteņu traktorus, kas strādās uz autoceļiem Liepājas, Talsu, Valmieras, Alūksnes, Rēzeknes un Rīgas ceļu rajonos. Jaunu traktoru iegāde bija nepieciešama, lai uzlabotu uzņēmuma tehnikas izmantošanas efektivitāti, tādā veidā pakāpeniski turpinot valsts ceļu ikdienas uzturēšanas tehniskā parka atjaunošanu ar mērķi uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti.

“Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanā šobrīd tiek izmantoti 135 riteņtraktori, kuri ir piemēroti darbiem visa gada garumā un nodrošina autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu nepārtrauktību un operativitāti – ziemā traktori strādā, piemēram, ar sniega lāpstām, rievo sniegotus grants ceļus, savukārt vasarā tie veiks vasaras sezonas darbus – zāles pļaušanu, greiderēšanu un citus,” VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” informē uzņēmuma vadītājs.

Ar 10 jaunajiem riteņtraktoriem tiks aizstāti tehniski novecojuši 14 esošie riteņtraktori, kas ražoti laika posmā no 1985. gada līdz 1995. gadam. To turpmāka izmantošana vairs nav saimnieciski pamatota, ņemot vērā tehnikas lielās remonta izmaksas un paaugstinātos dīkstāves riskus, kad nepieciešamības gadījumā traktors nereti ir servisa parkā un nevar veikt nepieciešamos autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus.

Jauno traktoru iegāde nodrošinās efektīvāku ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu gan ziemas, gan vasaras sezonās, ņemot vērā tehnikas multifunkcionālās izmantošanas iespējas un moderno aprīkojumu. Līdz ar to tiks samazināts degvielas patēriņš un celta traktoru mobilitāte, piemēram, ļaujot veikt pļaušanas darbus arī ceļa posmos, kas aprīkoti ar drošības barjerām.

Categories: